ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. ปิยะ รังรักษ์ศิริ

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. ปิยะ รังรักษ์ศิริ

อายุ 48 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2545

คลินิกนิดา สกินส์ แอนด์ คอสเมติค เซอร์เจอรี

432/6-7 สยามสแควร์ ซอย 9 อ.ปทุมวัน
จ.กรุงเทพมหานคร
โทร 02-252-2121, 02-251-2552
อีเมล์ Doctorpiya@yahoo.com