ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. ชนกร เตือนอารีย์

อายุ 46 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2551

ไม่มีข้อมูล private practice