ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

พญ. อรวรรณ ชาญสันติ

อายุ 43 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2551

คลินิกศัลยกรรมตกแต่งคาลิสตา

132 ถ.จุติอนุสรณ์ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
โทร 0631938681
อีเมล์ calistaplastsurg@outlook.com