ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. ปิติ รุจนเวชช์

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. ปิติ รุจนเวชช์

อายุ 44 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2551

คลินิกวันใหม่ คลินิก

176 ถนน ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ อ.ประเวศ
จ.กรุงเทพมหานคร 10260
โทร 0611144616
อีเมล์ onemaiclinic@gmail.com