ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. จุมพฎ อุรุพงศา

อายุ 45 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2551

คลินิกเอริศา

29 สุขุมวิท 26 คลองตัน อ.คลองเตย
จ.กรุงเทพมหานคร 10110
โทร 022586736-7
อีเมล์ arisaclinic26@gmail.com