ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

ศ.นพ. จรัญ มหาทุมะรัตน์

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ ศ.นพ. จรัญ มหาทุมะรัตน์

อายุ 70 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2521

คลินิกแพทย์จรัญ

33/8 ซอยพร้อมใจ ถ.สุขุมวิท 35 อ.วัฒนา
จ.กรุงเทพมหานคร 10110
โทร 02-2616995,02-2603932
อีเมล์ dr.charan.m@gmail.com

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ซอยนานา (สุขุมวิท 3) อ.ห้วยขวาง
จ.กรุงเทพมหานคร
โทร 02-2616995,02-2603932