ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. เฉลิมกิตติ์ ศุภเลิศมงคลชัย

อายุ 47 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2551

โรงพยาบาลกรุงเทพ สาขาสมุย

57 หมู่ 3 ถ.ทวีราษฎร์ภักดี สมุย อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฎร์ธานี
โทร rsoonra@gmail.com
อีเมล์ 0819891549

โรงพยาบาลตากสิน

543 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา อ.คลองสาน
จ.กรุงเทพมหานคร 10600
โทร 02-8631054