ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

พญ. พูนพิศมัย สุวะโจ

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ พญ. พูนพิศมัย สุวะโจ

อายุ 43 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2551

คลินิกนิรันดา

คลองเตย อ.คลองเตย
จ.กรุงเทพมหานคร
โทร 021604191

คลินิกพูนพิศมัย

14/12 ถนนเลียบคลองระพีพัฒน์ คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 10120
โทร 0946488884
อีเมล์ poonpissamai_clinic@live.com

โรงพยาบาลกรุงเทพ

2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ อ.ห้วยขวาง
จ.กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2310-3000 หรือ 1719

โรงพยาบาลพญาไท 2

สนามเป้า อ.พญาไท
จ.กรุงเทพมหานคร
โทร 026172444