ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. ศิริชัย กำเนิดนักตะ

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. ศิริชัย กำเนิดนักตะ

อายุ 44 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2551

โรงพยาบาลศิริราช

หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง ถนนพรานนก อ.บางกอกน้อย
จ.กรุงเทพมหานคร 10700
โทร 024198002