ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. คณิต วิทยาวนิชชัย

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. คณิต วิทยาวนิชชัย

อายุ 45 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2551

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ

หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 12120 อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
โทร 029269999
อีเมล์ w.kanit@gmail.com

โรงพยาบาลพญาไท 2

943 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 อ.พญาไท
จ.กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 026172444 ต่อ 4204-5