ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. คณิต วิทยาวนิชชัย

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. คณิต วิทยาวนิชชัย

อายุ 45 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2551

คลินิกMAXi COSMETIC SURGERY

40/63 ซ.วิภาวดีรังสิต 74 (เจ้เล้งพลาซ่า) แขวงสนามบิน อ.ดอนเมือง
จ.กรุงเทพมหานคร 10210
โทร 02-521 5181 , 092-552 8181
อีเมล์ maxi.clinic@gmail.com

โรงพยาบาลThammasat University

หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 12120 อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
โทร 029269999