ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. สุภัทรชัย เหล่าฤทธิรัตน์

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2552

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร

74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74130
โทร +662 431 0070
อีเมล์ webmaster@vichaivej.com