ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

พญ. อังคณา ตันวัฒนากูล

อายุ 42 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2552

คลินิกศัลยกรรมตกแต่งแพทย์อังคณา

118,120 ถ.รามอินทรา กม.7 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ อ.คันนายาว
จ.กรุงเทพมหานคร 10230
โทร +66

โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี

679 กลุ่มงานศัลยสาสตร์ ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพ อ.คันนายาว
จ.กรุงเทพมหานคร 10230
อีเมล์ angkana156@hotmail.com