ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. พิชาญศักดิ์ บุญมาศ

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. พิชาญศักดิ์ บุญมาศ

อายุ 43 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2551

คลินิกศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง วีพลาส

406/12-13 อาคาร Vplast clinic ถ.ลงหาดบางแสน ตำบล แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20130
โทร 038-749-032, 080-5625711
อีเมล์ Consult @ vplastsurgery .com , business@vplastsurgery.com