ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. จักรกริช สีห์สุรไกร

อายุ 61 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2535

โรงพยาบาลบางปะกอกรังสิต

อ.หลักสี่
จ.กรุงเทพมหานคร
โทร 029662111
อีเมล์ Juggrich @gmail.com

โรงพยาบาลพญาไท 3

111 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ อ.ภาษีเจริญ
จ.กรุงเทพมหานคร 10160
โทร 02-467-1111
อีเมล์ juggrich@gmail.com

โรงพยาบาลเปาโลรังสิต

อ.หลักสี่
จ.กรุงเทพมหานคร
โทร 025778111
อีเมล์ Juggrich @gmail.com

โรงพยาบาลแพทย์รังสิต

อ.หลักสี่
จ.กรุงเทพมหานคร
โทร 029989303
อีเมล์ Juggrich @gmail.com