ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

พญ. รวินท์ อ่องอ่อน(ขจรรุ่งเรือง)

อายุ 42 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2552

โรงพยาบาลเอกชล

68/3 ถนนพระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000
โทร (038)273840-7, (038)939999
อีเมล์ Rawinongon2@yahoo.com

โรงพยาบาลเอกชล2

31/2หมู่3 ถนน อ่างศิลา ตำบล เสม็ด อำเภอ เมืองชลบุรี อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000
โทร 038 939888
อีเมล์ Rawinongon2@yahoo.com