ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

พญ. ปวีณา ลาวัณลักขณา

อายุ 41 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2552

คลินิกVIS Clinic

110 38 ถนน รัตนาธิเบศร์ - ท่าอิฐ-ไทรม้า ตำบล บางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 อ.เมือง
จ.นนทบุรี
โทร 089 120 9700
อีเมล์ veeplastic@gmail.com

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

206 หมู่6 ถนนนนทบุรี1 ตำบลบางกระสอ อ.เมือง
จ.นนทบุรี
โทร 025284567