ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. ทรงยศ จันทจิตร์

อายุ 43 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2552

คลินิกดรีม (Dream Clinic)

257/9 ถ.รัชดาภิเษก อ.ดินแดง
จ.กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-693-9911, 091-792-4040
อีเมล์ songyosmd@gmail.com