ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

พญ. ดารินทร์ ม่วงไทย

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2552

คลินิกเวสท์เทอรา

1943 แขวงลาดยาว อ.จตุจักร
จ.กรุงเทพมหานคร 10900
โทร 02-941-3686 , 086-313-3496, 0
อีเมล์ ratanan@westhera-klenic.com

โรงพยาบาลเวชธานี

ลาดพร้าว111 คลองจั่น อ.บางกะปิ
จ.กรุงเทพมหานคร 10240
โทร 02-734-0000