ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

พญ. ปาริชาติ ฤทธิ์ฉิ้ม

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ พญ. ปาริชาติ   ฤทธิ์ฉิ้ม

อายุ 41 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2552

คลินิกปาริชาติคลินิกเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่ง สาขาภูเก็ต

371/81 ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000
โทร 0858636987
อีเมล์ parichartplastic@gmail.com

คลินิกปาริชาติคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่ง สาขาอุดรธานี

90/8 อาคารเจษฎานครโฮมออฟฟิศ ถ.ทองใหญ่ ต.หมากแข้ง อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41000
โทร 0832888789,0858636987
อีเมล์ Parichartplastic@gmail.com