ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. ไพสิฐ บุญศิริไพบูลย์

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. ไพสิฐ บุญศิริไพบูลย์

อายุ 44 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2552

โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล

1223 ลาดพร้าว 94 ถนนอินทราภรณ์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 อ.วังทองหลาง
จ.กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 02-559-0155
อีเมล์ paisitb18@gmail.com