ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. ปริญ ทัศนาวิวัฒน์

อายุ 43 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2553

โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล

1223 ลาดพร้าว 94 ถ.อินทราภรณ์ อ.วังทองหลาง
จ.กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 025590155