ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. ธนา เอกวงศ์วิริยะ

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. ธนา เอกวงศ์วิริยะ

อายุ 43 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2553

คลินิกขวัญธนาคลินิกเวชกรรม

110 ถนนจักรี อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000 อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0818067779
อีเมล์ kwan-thana@hotmail.com