ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. วรพงศ์ ลีโทชวลิต

อายุ 42 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2553

คลินิกWP. Cosmetic Surgery Clinic

บ้านกลางกรุง office park บางนา อ.ไม่ระบุเขต
จ.กรุงเทพมหานคร
โทร 0641537369
อีเมล์ wpcosmeticclinic@gmail.com

โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

681 ถนนสามเสน อ.ดุสิต
จ.กรุงเทพมหานคร 10300
โทร 022443000