ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

พญ. พัลลภา วงศ์วนากุล

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ พญ. พัลลภา วงศ์วนากุล

อายุ 40 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2553

คลินิกพัลลภาคลินิก

5/47 ถ.ราเมศวร (หลังรพ.พุทธชินราช เลียบทางรถไฟ) อ.เมือง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000
โทร 080-5151104