ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์

อายุ 41 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2553

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 มู่ 9 ถนนพิษณุโลก - นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์ อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000
โทร 055-909-000