ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. จักกภาส มโนนุกูล

อายุ 39 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2553

คลินิกสยามเลเซอร์

916/3-4 ถ.สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ อ.วัฒนา
จ.กรุงเทพมหานคร 10110
โทร 02-381-0383-4
อีเมล์ drjeepplasticsurgery@gmail.com