ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. สมศักดิ์ ศิริเทพทวี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2545

โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ

262/55 ถนนบรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก
โทร 055218777
อีเมล์ inter_phitsanulok@hotmai.com