ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. ธนา เชื้อบัณฑิต

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. ธนา เชื้อบัณฑิต

อายุ 41 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2554

โรงพยาบาลขอนแก่น

54,56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
โทร 043232555
อีเมล์ DRTHANA@GMAIL.COM