ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. นฤพนธ์ โรจนพิทยากร

อายุ 39 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2554

คลินิกPhuket Cosmetic Surgery

367/76 Yaowarat rd., Muang, Phuket 83000 อ.เมือง
จ.ภูเก็ต
โทร 081-7379775
อีเมล์ phuketcosmetic@gmail.com

โรงพยาบาลกรุงเทพ

โรงพยาบาลกรุงเทพ เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ อ.ห้วยขวาง
จ.กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 023103000
อีเมล์ naruponroj@gmail.com