ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. วีรชัย วีรปกรณ์

อายุ 44 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2554

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

171 ถนนพหลโยธิน อ.สายไหม
จ.กรุงเทพมหานคร 13000