ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. จุฑา จันทร์ศรี

อายุ 59 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2539

คลินิกศัลยกรรมความงามโดย นพ.จุฑา จันทร์ศรี

37/4-6 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
โทร 0-2753-9206