ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. อนนท์ ชยสดมภ์

อายุ 39 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2554

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน

คลองสาน กทม อ.คลองสาน
จ.กรุงเทพมหานคร