ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. สมบูรณ์ ไหวพริบ

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. สมบูรณ์ ไหวพริบ

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2547

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ซอยนานา (สุขุมวิท 3) อ.ห้วยขวาง
จ.กรุงเทพมหานคร