ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. ไพศาล อัศวพาคุณ

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2529

คลินิกโปรไฟล์บิวตี้

1575/52 พหลโยธิน แขวงสามเสนใน อ.พญาไท
จ.กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 022792349, 022792155
อีเมล์ info@thaicosmaticsurgery.com