ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

พญ. กมลวรรณ เจนวิถีสุข

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ พญ. กมลวรรณ เจนวิถีสุข

อายุ 47 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2545

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40002