ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. ฉัตรพงษ์ ศาสตรสาธิต

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. ฉัตรพงษ์ ศาสตรสาธิต

อายุ 47 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2547

คลินิกนิรันดา

อาคารสยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น 5 อ.ปทุมวัน
จ.กรุงเทพมหานคร 10330
โทร 02-6580544 (-45)
อีเมล์ schat72b@yahoo.com