ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. สันติภาพ แซ่อึ้ง

อายุ 39 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2555

โรงพยาบาลป่าตอง

อ.ป่าตอง อ.กะทู้
จ.ภูเก็ต 83150
โทร 076 342633-4