ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. จิระโรจน์ มีวาสนา

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. จิระโรจน์ มีวาสนา

อายุ 39 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2555

คลินิก

จามจุรีสแควร์ อ.พญาไท
จ.กรุงเทพมหานคร 10300

โรงพยาบาลศูนย์สุราษฎร์ธานี

56 หมู่ 2 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร 077-272231