ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. ธีระสุต วัฒนจินดาพร

อายุ 61 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2546

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

301 หมู่6 ถนนสุขุมวิท 143 อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150
โทร 038 259999