ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. ธนา เหล่าปิยะสกุล

อายุ 42 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2555

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช