ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. ณัทธร บูชางกูร

อายุ 39 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2555

โรงพยาบาลThammasat University Hospital

อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี
โทร +66 2926 9523/ +668 1655 5446
อีเมล์ nuttorn.plastic@gmail.com