ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. ศุภศิษฏ์ จิรวัฒโนทัย

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. ศุภศิษฏ์ จิรวัฒโนทัย

อายุ 38 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2555

คลินิกDr. Supasid Plastic Surgery

อ.ไม่ระบุเขต
จ.กรุงเทพมหานคร
โทร 09 5556 1560
อีเมล์ drsupasid.consult@gmail.com

โรงพยาบาลกรุงเทพ

ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง 2 ซ.ศูนย์วิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ , แขวงบางกะปิ อ.ห้วยขวาง
จ.กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0 2310 3000, 1719
อีเมล์ info@bangkokhospital.com

โรงพยาบาลเลิดสิน

หน่วยศัลยกรรมตกแต่ง 190 ถ. สีลม แขวงสีลม อ.บางรัก
จ.กรุงเทพมหานคร 10500
โทร 02 353 9799