ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. นครินทร์ สาลีทอง

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. นครินทร์ สาลีทอง

อายุ 43 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2552

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

46/1 หมู่ 4 ถนนอู่ทอง ตำบลประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร 0352118888