ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

พญ. สาธิดา อิงคะกุล

อายุ 39 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2555

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ

95 หมู่ 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
โทร 029269999