ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. กฤษณ์ จงแจ่มฟ้า

อายุ 40 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2555

คลินิกศัลยกรรมตกแต่งแพทย์กฤษณ์

59/2-3 ถ.พระยาตรัง ต.วัดใหม่ อ.เมือง
จ.จันทบุรี 22000
โทร 039 460 681
อีเมล์ jkplasticsurgery.clinic@gmail.com;krit321@gmail.com