ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. สุทัศน์ คุณวโรตม์

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. สุทัศน์ คุณวโรตม์

อายุ 53 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2548

โรงพยาบาลยันฮี

454 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ อ.บางพลัด
จ.กรุงเทพมหานคร 10700
โทร 028790300
อีเมล์ info@yanhee.net