ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. พสุ พรหมนิยม

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. พสุ พรหมนิยม

อายุ 39 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2556

ไม่มีข้อมูล private practice