ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

พญ. จันทร์จิรา แปงหน้อย

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ พญ. จันทร์จิรา แปงหน้อย

อายุ 38 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2556

โรงพยาบาลศัลยกรรมตกเเต่งกมล

1223 ถนน ศรีวรา เเขวงพลับพลา อ.วังทองหลาง
จ.กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 02 559 0155
อีเมล์ dr.jang@hotmail.com