ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

พญ. วิชุดา เลิศปัญญา

อายุ 39 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2556

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

8 ม.2 ซ.แสงจันทร์เนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมือง อ.เมือง
จ.ระยอง 21000
อีเมล์ dr.wichuda@gmail.com

โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์

488 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง อ.สวนหลวง
จ.กรุงเทพมหานคร 10250
อีเมล์ dr.wichuda@gmail.com