ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

พญ. พิมพ์ใจ เพียกแก้ว

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ พญ. พิมพ์ใจ เพียกแก้ว

อายุ 39 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2556

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ถ. สรรพสิทธิ์ ต. ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000